Uwarunkowania wykorzystania metody referencyjnej oceny projektów infrastrukturalnych- wnioski z analizy modelu brytyjskiego [Ekonomika Transportu i Logistyka, 54/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Uwarunkowania wykorzystania metody referencyjnej oceny projektów infrastrukturalnych- wnioski z analizy modelu brytyjskiego [Ekonomika Transportu i Logistyka, 54/2015]