OPM

Uwzględnianie wymogów związanych z ochroną środowiska na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna