Uwzględnianie wymogów związanych z ochroną środowiska na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Uwzględnianie wymogów związanych z ochroną środowiska na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna