OPM

W poszukiwaniu nowych modeli rozwoju miasta [Studia Miejskie, 4/2011]