OPM

W stronę piękna przestrzeni miasta- refleksje architektoniczno- krajobrazowe [Teka Komisji Architektury PAN w Krakowie, tom XLII/2014]