OPM

Wielkomiejska elita polityczna: skład i kariery zawodowe [Studia Regionalne i Lokalne, 3(49)/2012]