Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic [Studia z Geografii Politycznej i Historycznej tom 2/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic [Studia z Geografii Politycznej i Historycznej tom 2/2013]