Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2016 - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2016