Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia konserwatorskiego na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów [Wrocław] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia konserwatorskiego na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów [Wrocław]