OPM

wpływ biotycznych warunków siedliskowych na stan drzew na terenach budowy oraz po zakończeniu inwestycji [Człowiek i Środowisko, 35 (3-4)/2011]