OPM

Wpływ kryzysu gospodarczego na proces metropolizacji w miastach społecznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej [Studia Lokalnie i Regionalne, 2(60)/2015]