OPM

Publiczny transport zbiorowy w warunkach niestabilności struktur zarządczych. Studium struktur dyssypatywnych [Problemy Transportu I Logistyki, 30/2015]