OPM

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w świadczeniu administracyjnych usług publicznych [Problemy Transportu I Logistyki, 30/2015]