OPM

Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo Zakopanego [Turystyka kulturowa 10/2015]