OPM

Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym małych miast po 1989 roku na urbanistyczną strukturę miasta [Problemy Rozwoju Miast 2/2015]