OPM

Wspólnota aglomeracji Saint-Étienne Métropole, jako przykład postepujacego w Europie procesu metropolizacji