OPM

Współpraca społecznych ciał dialogu, w tym komisji dialogu społecznego z samorządem lokalnym w związku z tworzeniem polityk publicznych ukierunkowanych na budowanie strategii rozwoju lokalnego, ze wskazaniem form współpracy, jej narzędzi oraz efektów