OPM

Współpraca władz lokalnych z interesariuszami miasta- teoria i praktyka na przykładzie miasta regionu łódzkiego [Biuletyn KPZK, 253/2014]