OPM

Wybrana problematyka z zakresu zabytków nieruchomych w dokumentach planistycznych