Wybrane aspekty ponownego wykorzystania zdegradowanych terenów poprzemysłowych [Organizacja i zarządzanie, 77/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wybrane aspekty ponownego wykorzystania zdegradowanych terenów poprzemysłowych [Organizacja i zarządzanie, 77/2015]