OPM

Wybrane aspekty wdrażania rozwiązań transportowo- logistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju polskich miast [Studia Miejskie, 6/2012]