OPM

Wybrane rozwiązania w logistyce miejskiej na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców [Studia Miejskie 6/2012]