OPM

Wycena wartości godziwej instrumentów kapitałowych w sprawozdawczości spółek [Studia Ekonomiczne, 141/2013]