OPM

Wykorzystanie metody Charrette do planowania zagospodarowania terenu Grünfels w Rapperswil-Jona [Problemy Ekologii Krajobrazu, 31/2011]