OPM

Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej. Kształtowanie przestrzeni, transport i mobilność miejska, środowisko i adaptacja do zmian klimatu, mieszkalnictwo