OPM

Zaangażowanie partnerów samorządów aglomeracji poznańskiej w budowie metropolii Poznań [Studia Miejskie, 13/2014]