OPM

Zaangażowanie sektora publicznego w rozwoju podaży turystycznej w miastach [Studia Ekonomiczne, 119/2012]