OPM

Rozwój aglomeracji miejskich i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku nieruchomości [Zarządzanie i Finanse, 12, 4/2014]