OPM

Doświadczenia polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych po wprowadzeniu tzw. ustawy deweloperskiej [Zarządzanie i Finanse, 12, 4/2014]