OPM

Rozwój budownictwa zrównoważonego na przykładzie powierzchni biurowej w Trójmieście [Zarządzanie i Finanse, 12, 4/2014]