OPM

Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391/2015]