Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanie atrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych, wielkomiejskich układów osadniczych [Biuletyn KPZK, 253/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanie atrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych, wielkomiejskich układów osadniczych [Biuletyn KPZK, 253/2014]