OPM

Zarządzanie w okresie kryzysu gospodarczego. Przykład Kijowa [Studia regionalne i lokalne, 2(60)/2015]