OPM

Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek [Prace geograficzne, zeszyt 142, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ]