Zieleń miejska w systemie przyrodniczym Kielc – kształtowanie, wskaźniki [Problemy Ekologii Krajobrazu, 29/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zieleń miejska w systemie przyrodniczym Kielc – kształtowanie, wskaźniki [Problemy Ekologii Krajobrazu, 29/2011]