OPM

Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego [Studia Ekonomiczne, 144 (2)/2013]