Zintegrowane podejście do zarządzania obszarami metropolitalnymi w krajach skandynawskich - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zintegrowane podejście do zarządzania obszarami metropolitalnymi w krajach skandynawskich