OPM

Zmiany demograficzne w aglomeracji poznańskiej na tle zmian w województwie wielkopolskim w latach 1999-2008 [Studia Ekonomiczne, 103/2012]