OPM

Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy [Miasta, aglomeracje, metropolie – w nurcie globalnych przemian, 2014]