Zmiany wybranych właściwości gleb jako konsekwencja przemian urbanizacyjnych przestrzeni miejskiej Poznania [Problemy Rozwoju Miast 4/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zmiany wybranych właściwości gleb jako konsekwencja przemian urbanizacyjnych przestrzeni miejskiej Poznania [Problemy Rozwoju Miast 4/2015]