OPM

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012]