Znaczenie portali geośrodowiskowych w sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych na poziomie lokalnym [Problemy Ekologii Krajobrazu, 32/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Znaczenie portali geośrodowiskowych w sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych na poziomie lokalnym [Problemy Ekologii Krajobrazu, 32/2012]