OPM

Źródła ryzyka w zarządzaniu finansami miasta na przykładzie Łodzi [Finanse i zarządzanie, 2(3)/2013]