OPM

Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo- Wschodniej w okresie prosperity i kryzysu [Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2)29/2015]