OPM

Karol Janas, dr

photo

Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej

Pokój: 1C
Tel. (12) 634 29 53, wew. 61
Mail: kjanas@irm.krakow.pl

45541

 

O sobie

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Współtwórca i kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemian społeczno-gospodarczych miast postsocjalistycznych i rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk kładzie na wymiar społeczny i kulturowy badanych zjawisk. Zwolennik podejścia partycypacyjnego. Kierownik i koordynator projektów międzynarodowych. Znawca i miłośnik Nowej Huty, której poświęcił swoją pracę doktorską. Z zamiłowania podróżnik i… cyklista.

Obszary i zainteresowania badawcze

Studia miejskie; rewitalizacja miast; rozwój regionalny; tożsamość terytorialna

Publikacje

Monografie

Janas K., Jarczewski W. (red.), 2017, Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Janas K., Trojnar M. (red.), 2015, Community-Led Urban regeneration. Polish – Ukrainian experience and inspiration, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Dej M., Janas K., Wolski O. (red.), 2014, Towards Urban-Rural partnerships in Poland. Preconditions and Potential, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Dej M., Janas K., Wolski O. (red.), 2014, Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Kraków.

Jarczewski W., Huculak M., Janas K., 2013, Rewitalizacja podwórek. Kompendium, IRM, Kraków

Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło T., 2008, Inwestycje Zagraniczne w Małopolsce 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Domański B., Działek J., Górecki J., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., SobalaGwosdz A., 2007, Analiza lokalnego rynku przedsiębiorstw w Krakowie w latach 2000-2005, Raport dla Urzędu Miasta Krakowa.

Janas K., Żurek Sz., Galusek Ł., Jurecki M., Dumitru A., 2007, Rumunia… oraz Mołdowa, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków.

Domański B., Gwosdz K., Działek J., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., SobalaGwosdz A., 2006, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989-2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków. Rozdziały w monografiach:

Janas K., 2014, What Participation?, [w:] Sykała Ł., Wolski O., Dej M. (red.), The LEADER method – transferring experiences of the Visegrad Group countries to Georgia, Institute of Urban Development, Kraków.

Janas K., Krzeszowska P., 2011, Mieszkańcy gminy Niepołomice wobec uprzemysłowienia, [w:] Jarczewski W., Huculak M. (red.), Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990– 2010. Wnioski dla władz lokalnych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, ss. 163-179.

Janas K., 2009, Rewitalizacja w Newcastle upon Tyne i Gateshead [w:] Guzik R. (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, ss. 138-180.

Janas K., Kocaj A., 2009, Rewitalizacja a ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego i zrównoważony rozwój, [w:] Guzik R. (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, ss. 83-94.

Biernacki W., Bokwa A., Domański B., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Mass media as a source of information about extreme natural phenomena in Southern Poland, [w:] Carvalho A. (red.), Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions; Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, Braga, ss. 190-200.

Biernacki W., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Community attitudes towards extreme phenomena relative to place of residence, [w:] Liszewski S. (red.), The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 207-236.

Janas K., 2004, Dzieje Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, pod red. G. Micka i T. Padło, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ss. 11-18