OPM
1809.2016

Zaczynamy!

  • Karol Janas, Wojciech Jarczewski
  • Artykuł

Szanowni Państwo!

Obserwatorium Polityki Miejskiej  IRM to przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Rozwoju Miast (IRM) w celu wsparcia samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi.

Dostarczając merytorycznych podstaw i narzędzi do optymalizacji polityki miejskiej chcemy aktywnie wspierać rozwój polskich miast i regionów.

Naszym najważniejszym zadaniem jest wytwarzanie wysokiej jakości wiedzy o miastach i ich rozwoju, niezbędnej do programowania, implementowania oraz monitorowania polityk miejskich na wszystkich szczeblach – tak aby mogły być one oparte na solidnych podstawach merytorycznych (evidence based policy).

Chcemy także, aby wytwarzana przez nas wiedza i systematyczny monitoring procesów rozwojowych, służyły również innym podmiotom zaangażowanym w rozwój i kształtowanie obszarów miejskich, w szczególności organizacjom pozarządowym, ruchom społecznym, ale także biznesowi i organizacjom sektora prywatnego.

Główne nurty badań prowadzonych w ramach Obserwatorium będą dotyczyć 11 obszarów tematycznych, tj:

przestrzeń / rewitalizacja / gospodarka / zarządzanie / partycypacja / mieszkalnictwo / demografia / transport / inwestycje / środowisko / niskoemisyjność

Włączenie ich w jeden program badawczy ma na celu uzyskanie spójnego i możliwie całościowego oglądu miejskiej rzeczywistości oraz uwypuklenie współzależności i płaszczyzn, na których te obszary się przenikają.

Ponadto, w ramach działań badawczych Obserwatorium wytwarzanych jest szereg innych produktów naukowych, w tym artykuły, monografie, studia miejskie itp. Działalność badawcza obejmuje również tworzenie i udostępnianie miejskich baz danych, w tym w ramach geoportalu OPM oraz tworzenie bibliografii z zakresu studiów miejskich i repozytorium dokumentów i innych materiałów związanych z rozwojem polskich miast.

Portal wraz z innymi produktami towarzyszącymi powołaniu Obserwatorium Polityki Miejskiej będzie systematycznie rozwijany. Równocześnie przedstawiamy Państwu raport – ROZWÓJ GOSPODARCZY, otwierający serię raportów tematycznych.

[ezcol_1half] Karol Janas

Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej  IRM [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] Wojciech Jarczewski

Kierownik Instytutu Rozwoju Miast[/ezcol_1half_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.