OPM

Świadczenie mieszkaniowe i inne formy wsparcia uchodźców

Hanna Milewska-Wilk 

Badania Obserwatorium Polityki Miejskiej

https://doi.org/10.51733/opm.2022.06

 

 

 

 

Rekomendacje

♦ Świadczenie mieszkaniowe, którego utworzenie pozwoli na uzyskanie wsparcia w ponoszeniu kosztu zapewnienia dachu nad głową uchodźcom w czasie (z reguły 3 do 6 miesięcy), kiedy ze względu na brak udokumentowanego pobytu i historii dochodów nie można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Celowe świadczenie przekazywane bezgotówkowo będzie znaczącym wsparciem obniżającym koszt zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w okresie poszukiwania pracy (czynsz najmu, opłaty za media itp.). Świadczenie mieszkaniowe powinno wesprzeć stabilizację rynkowych umów najmu i sprzyjać zmniejszeniu obaw osób, które nie zdecydowały się jeszcze na wynajęcie mieszkania uchodźcom. Narzędzie to należy uruchomić pilnie, a obsługiwać w sposób zautomatyzowany i centralnie, analogicznie jak 500+, poprzez ZUS.
♦ Średniookresowo rekomendowane jest upowszechnienie w gminach społecznych agencji najmu. Do tego celu potrzebny jest fundusz dla gmin służący powoływaniu takich instytucji, a także wiedza i szkolenia. SAN-y mogłyby najmować od jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw państwowych nieruchomości, szczególnie mieszkaniowe, i wynajmować je dalej uchodźcom oraz innym osobom potrzebującym wsparcia mieszkaniowego czy innych usług społecznych. W szczególnych przypadkach SAN-y mogłyby przejmować na siebie umowy najmu osób, którym może zagrażać eksmisja z mieszkań prywatnych, a także „uruchamiać” lokale mieszkalne, których właściciel boi się wynajmować – np. w związku z wcześniejszymi doświadczeniami.
♦ Długoterminowo istnieje konieczność przygotowania sprawiedliwej społecznie reformy dodatków mieszkaniowych, efektywnego zarządzania najmem wszelkich zasobów mieszkaniowych z wykorzystaniem SAN-ów i systemowego wsparcia szybkich metod budownictwa mieszkaniowego.• W 45% miast prędkość internetu nie przekraczała 100 Mbit/s i choć w 2020 roku internet w samorządach lokalnych wyraźnie przyspieszył, to i tak jest wolniejszy od tego, z którego korzysta administracja centralna.