OPM
2112.2016

Ekonomia społeczna we Lwowie

  • OPM
  • Artykuł

Przestrzenie coworkingowe, szkolenia, program mentoringowy oraz mikrogranting  – w ubiegłym tygodniu we Lwowie odbyło się podsumowanie projektu ,,Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości we Lwowie”.

Lwowski inkubator jest przedsięwzięciem realizowanym krakowski Instytut Rozwoju Miast, Lwowskie Centrum Innowacji Start-Up Depot oraz samorządowy Instytut Miasta we Lwowie, którego celem jest rozwój innowacyjnej mikroprzedsiębiorczości wśród młodych osób na Ukrainie oraz szerzenie idei inkubatorów przedsiębiorczości.

Szkoła YEI – rozwój ekonomii społecznej

Jednak realizowany projekt  odpowiada nie tylko na potrzebę rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Obecny ogólnokrajowy system pomocy społecznej jest wysoce niewydolny i w wielu wypadkach nieefektywny. Dlatego celem podjętych działań był jednocześnie rozwój przedsiębiorczości opartej o idee ekonomii społecznej, czyli takiej, gdzie ważniejsze od maksymalizacji zysku przez przedsiębiorstwo jest realizacja celów społecznych np. aktywizacja osób wykluczonych (osób opuszczających dom dziecka, więzienia, uchodźców z Donbasu, bezdomnych, bezrobotnych).

Idea ta nie jest jeszcze szerzej znana na Ukrainie. By to zmienić zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w Polsce, podczas której uczestnicy z Ukrainy zapoznali się z zasadami i przykładami przedsiębiorczości społecznej w Polsce, a także przeprowadzono akcje promująca ideę ekonomii społecznej. Spotkania odbyły się w 5 ukraińskich miastach: we Lwowie, Równem, Kijowie, Charkowie i w Odessie.

Innym ważnym wydarzeniem była Szkoła Ekonomii Społecznej – cykl warsztatów przygotowujących do założenia działalności gospodarczej operującej na zasadach ekonomii społecznej. Uczestnicy dzięki zdobytej wiedzy oraz wsparciu mentorów przygotowali projekty przedsięwzięć społecznych. Finalnie spośród kilkunastu prezentacji jury wybrało 6 najciekawszych społecznych start upów, które otrzymały mikrogranty w kwocie 5-15 tysięcy złotych na zakup wyposażenia potrzebnego do rozwoju działalności.

Szkoła dla startupów

W ramach projektu zorganizowano Startup School, czyli cykl szkoleń  prowadzonych przez ekspertów i praktyków – przedsiębiorców, dziennikarzy oraz naukowców. Dzięki nim, przez 8 tygodni, ponad 200 studentów lwowskich uczelni mogło się przygotować do rozpoczęcia i realizacji własnego pomysłu biznesowego. Pierwsze zajęcia dotyczyły m.in. motywacji, strategii poszukiwań pomysłów na biznes, specyfiki rozwoju działalności startup-owych. W kolejnej części szkoleń uczestnicy mieli możliwość poznać bardziej szczegółowe zagadnienia z zakresu tworzenia biznes planu, pozyskiwania środków oraz marketingu.

Oprócz szkoleń zrealizowano program mentoringowy.  50 młodych osób aspirujących do grona przedsiębiorców przez kilka tygodni spotykało się ze swoimi mentorami, którzy pomagali w rozwijaniu koncepcji realizacji pomysłów biznesowych. Równolegle uczestnicy byli zobowiązani do wykonania określonych zadań realizowanych w trakcie trwania programu. Oprócz spotkań indywidualnych organizowane były również  seminaria, podczas których uczestnicy mogli się wymieniać doświadczeniami.

Przestrzeń pracy

Dzięki środkom z programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 udało się stworzyć Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości będący przestrzenią coworkingową o powierzchni ok. 150 m2. W inkubatorze znalazło się łącznie 45 stanowisk do pracy z komputerem, 3 oddzielne pokoje do pracy zespołowej oraz jedna otwarta przestrzeń, możliwa do wykorzystania również jako pomieszczenie konferencyjne, dzięki zastosowaniu mobilnych ścianek oddzielających miejsca do pracy. W budynku, wraz z zapleczem i wyposażeniem niezbędnym dla funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw (drukarki, fax, itd.), znajduje się również pomieszczenie do spotkań biznesowych. Z inkubatora korzysta obecnie 26 firm.


startup_Lwów_Obserwatorium IRM2

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


[ezcol_1third]OFERTA_OPM[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]RAPORT[/ezcol_2third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.