OPM
0509.2018

Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości i Targi Mieszkaniowe (10-11.09, Bytom)

  • OPM
  • Wydarzenie

[ezcol_3quarter]Urząd Miasta w Bytomiu oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bytomiu zapraszają na Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości (10 września br.) oraz Targi Mieszkaniowe (11 września br.).

W czasie Forum zaprezentowane będą rozwiązania na rzecz dostępnego mieszkalnictwa, wypracowane w ramach projektu pilotażowego pt. „Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, wspieranego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przygotowane modelowe rozwiązania bazują na zagospodarowaniu kamienic i lokali do remontu oraz nieużytków miejskich. Pozwalają one zaangażować różnego typu inwestorów i innych partnerów (np. deweloperów, fundusze inwestycyjne, instytucje leasingowe, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS) w zwiększanie oferty dostępnych mieszkań, np. poprzez zakup czy wynajęcie pustostanu na preferencyjnych warunkach lub zawarcie umowy barterowej. W trakcie Forum i Targów prezentowana będzie przygotowana oferta inwestycyjna. Dla każdej z nieruchomości zawartej w ofercie istnieje dokumentacja projektowa i ekspertyza techniczna, wartość szacowanego kosztu remontu oraz ewentualne wytyczne konserwatorskie.

Podczas Forum przewidziana jest dyskusja o finansowaniu tego typu inwestycji, również w partnerstwie z gminami. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, a zaproszeni goście będą dzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie innowacyjnych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Do tej pory udział w Forum potwierdzili m.in.: Irena Herbst, Andreas Wirz, Serdar Vatansever, Alina Muzioł-Węcławowicz, Hanna Gil-Piątek, Julia Wygnańska, Marcin Obijalski, Michał Krasucki, Ofka Piechniczak oraz Aleksandra Jadach-Sepioło, a także przedstawiciele: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Habitat for Humanity Poland, BGK, Laboratorium Architektury 60+, Schoenherr, TBS Stargard, TBS Katowice, UM z Dąbrowy Górniczej, UM z Warszawy, UM w Bytomiu i TBS Bytom.

Do wzięcia udziału w Forum zaproszeni są w szczególności:

reprezentanci samorządów polskich miast, przedstawicieli TBS, spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pożytku publicznego.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną modele dostępnego mieszkalnictwa, pozwalające zwiększyć aktywność tych podmiotów na rynku nieruchomości.
badacze i aktywiści prowadzący działalność na rzecz mieszkalnictwa.
W trakcie Forum przewidziana jest dyskusja o współczesnych potrzebach mieszkaniowych, o możliwości inwestowania w pustostany mieszkaniowe, użytkowe i grunty miejskie oraz o finansowaniu tych przedsięwzięć.
inwestorzy i deweloperzy.
Przygotowana została oferta inwestycyjna, w której znajdują się pustostany mieszkalne i użytkowe oraz kamienice, dla których jest dostępna inwentaryzacja i ekspertyza techniczna, ewentualne zalecenia konserwatora zabytków oraz oszacowany koszt przeprowadzenia kompleksowego remontu.

Wydarzenie jest bezpłatne. Wymagana jest jednak rejestracja: https://forummieszkaniowe.evenea.pl/


Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości oraz Targi Mieszkaniowe 

Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu, przy ul. Wojciecha Kilara 29
10-11 września 2018 r.

 

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]kongres_baner_obserwatorium_kraków

wydarzenia

partycypacja w planowaniu przestrzennym
Jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym?
Nowy podręcznik

[/ezcol_1quarter_end]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *