OPM
1611.2017

Gdzie jest najgłośniej? Gdańsk prezentuje mapę akustyczną w wersji 3D

  • OPM
  • Artykuł

Gdańsk opublikował nową mapę akustyczną. Nowością jest opcja pokazywania poziomu hałasu na elewacji budynku w formacie 3D.

Władze Gdańska przedstawiły kolejną wersję mapy akustycznej. Poprzednia została opracowana 2012 roku. Zgodnie z przepisami, starosta jest zobligowany do wykonywania mapy akustycznej miasta w cyklach pięcioletnich. Na jej podstawie przygotowywany jest program naprawczy: Program ochrony środowiska przed hałasem. Dlatego przygotowano nową – trzecią już – mapę akustyczną Gdańska.

W nowej mapie część opisowa wzbogacona została o część graficzną, w skład której wchodzi zestaw map obrazujących rozkład długookresowych średnich poziomów dźwięku dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego i lotniczego. Mapa została także porównana z oceną stanu akustycznego dokonaną w 2012 roku.

Z kolei Systemie Informatycznym Mapy Akustycznej Gdańska (SIMA-GD) zawarto wyniki mapowania w postaci prezentacji graficznych:
– map emisyjnych,
– map imisyjnych tzn. map rozkładu poziomu hałasu powodowanego przez poszczególne główne źródła (ruch samochodowy, kolejowy, tramwajowy, lotniczy, przemysł),
– mapy wrażliwości hałasowej,
– map terenów zagrożonych hałasem (zwane czasem mapami konfliktów lub mapami różnicowymi) dla poszczególnych źródeł hałasu,
– map rozkładu wskaźnika M dla poszczególnych źródeł hałasu.

98509 (1)

Przykład wizualizacji hałasu na elewacji budynku w formacie 3D, http://mapaakustyczna.gdansk.gda.pl/

Nowością jest możliwość obserwowania rozkładu hałasu na elewacji danego budynku. Jest to pierwsze wdrożenie w kraju systemu pomiaru hałasu na elewacji, który jest zgodny z normą ISO 1996-2.  Aby skorzystać z nowej funkcji należy na górnym pasku wybrać opcję ,,odczyt hałasu na elewacji budynku” a następnie znaleźć budynek, który chce się sprawdzić. Dzięki nowej opcji można dokładniej sprawdzić, gdzie hałas jest najbardziej uciążliwy, np. w której części budynku i na którym piętrze.

Wyniki mapy akustycznej są ogólnodostępne przez portal internetowy: http://mapaakustyczna.gdansk.gda.pl/Pobierz

[ezcol_2third]

raport_zarządzanie_okładka

Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych
Raport o stanie polskich miast

red. K. Janas, W. Jarczewski [/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

geoportal_opm[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.