Geoportal - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Geoportal

Czy wiedza o miastach może być bardziej przystępna? Naszym zdaniem jest to możliwe. Dlatego oddajemy do Waszej dyspozycji geoportal prezentujący wyniki badań Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM. Dzięki niemu można się zapoznać ze szczegółowymi informacjami poruszanymi w publikowanych raportach o stanie polskich miast, które w wersji książkowej (ze względu na syntetyczne ujęcie) nie zostały zamieszczone lub pojawiły się w okrojonej formie. Zwizualizowane dane dostępne są według wybranych wskaźników w podziale na wątki tematyczne.

geoportal_opm_irm_rozwój_gospodarczy-min (2) 
geoportal_opm_irm_niskoemisyjnosc_efektywnosc_energetyczna-min (3)

Zarządzanie_mof_geoportal (1)
mieszkalnictwo-spoleczne-raport o stanie polskich miast-obserwatorium polityki miejskiej-irmir

 

Transport i mobilność miejska_Obserwatorium Polityki Miejskiej 

 

mapy pozaraportowe_obserwatorium_polityki_miejskiej_geoportal